top of page

บทสัมภาษณ์พิเศษคุณลูกกอล์ฟ เรื่องชุดที่ใส่งาน hen night

บทสัมภาษณ์พิเศษคุณลูกกอล์ฟ เรื่องชุดที่ใส่งาน hen night "งาน party สละโสดเมื่อคืน ลูกกอล์ฟเลือกใส่สูท ที่ตัดไว้นานแล้ว จากผ้าทอเกาะยอที่สงขลา เอามาจับคู่กับเสื้อลูกไม้ตัวโปรดที่ได้มาเป็นของขวัญเมื่อนานมาแล้ว งานนี้ แขกทุกคนที่มา ใส่เสื้อ #Wearวนไป ทั้งหมด" #สํานักข่าวไทยเลิฟ
Comments


bottom of page