top of page

ลูกกอล์ฟตอบคำถามที่เจอบ่อย "ใส่ของมือสอง ไม่กลัวเจ้าของเดิมกลับมาตามเหรอ"

ลูกกอล์ฟตอบคำถามที่เจอบ่อย


"ใส่ของมือสอง ไม่กลัวเจ้าของเดิมกลับมาตามเหรอ"


เจ้าตัวตอบนิ่ง


ถ้าใส่แล้วสวยขนาดนี้ เจ้าของเดิมน่าจะเข้าใจนะคะ


#ใส่วนใส่ซ้ำใส่มือสอง

@loopers_shop
Comments


bottom of page