top of page

ลูกกอล์ฟรีวิวร้านแว่น แบบต้องอวย ลั่น ไม่อวยไม่ได้ เพราะเซ็นสัญญา presenter ไปแล้ว ยัน ทางร้านใส่ผงเงิน ในแว่นจริง

ลูกกอล์ฟรีวิวร้านแว่น แบบต้องอวย ลั่น ไม่อวยไม่ได้ เพราะเซ็นสัญญา presenter ไปแล้ว ยัน ทางร้านใส่ผงเงิน ในแว่นจริง

#สำนักข่าวไทยเลิฟ

@SupparerkVCComments


bottom of page