top of page

ลูกกอล์ฟลั่น มั่นใจ เป็นคน บุคลิกภาพดี จะลุก จะนั่ง จะหยิบของ หรือนอน

ลูกกอล์ฟลั่น มั่นใจ เป็นคน บุคลิกภาพดี จะลุก จะนั่ง จะหยิบของ หรือนอน คือปังทุกการเคลื่อนไหว ด้านครูฝนติง หยุดกินยามั่นลงสัก 10 เม็ดแล้ว เหลือพื้นที่ให้คนอื่นชมบ้าง ด้านเจ้าตัวย้ำ เป็นคนรับฟังความเห็น แต่แอบกด block ครูฝนแล้ว 🤣😚❤️ @krufon_pronality
Comments


bottom of page