top of page

ลูกกอล์ฟเผย ดีใจ ร้าน SLURP สาขา Soho เปิดต้น ก.พ. แล้ว ลั่น ขอบคุณลูกค้าทุกท่านจากใจ เผย ใครอยู่ลอนดอนเจอกัน!

ลูกกอล์ฟเผย ดีใจ ร้าน SLURP สาขา Soho เปิดต้น ก.พ. แล้ว ลั่น ขอบคุณลูกค้าทุกท่านจากใจ เผย ใครอยู่ลอนดอนเจอกัน! แจง ขออนุญาตลูกค้า ก่อนถ่ายคลิปมาลงแล้ว

#สำนักข่าวไทยเลิฟ

@slurpnoodlesukbottom of page