top of page

ลูกกอล์ฟเผย ทุกคนมีอดีต ลั่น เข้าใจหากคนขุดเจอคลิป LG and Friends แล้วจะไม่ชอบ วอน อย่าเอาถั่วลงเยอะ กลัวจะได้เงินเยอะจาก app X

ลูกกอล์ฟเผย ทุกคนมีอดีต ลั่น เข้าใจหากคนขุดเจอคลิป LG and Friends แล้วจะไม่ชอบ วอน อย่าเอาถั่วลงเยอะ กลัวจะได้เงินเยอะจาก app X#ไกลบ้าน

#สำนักข่าวไทยเลิฟลูกกอล์ฟลั่น ถ้าได้ออก #ไกลบ้าน รอบหน้าอีก แล้วน้องฟา พูดถึงอดีต เมื่อไหร่ จะขอหยุดถ่ายรายการทันที ด้านชาวช่อง ยังไม่ปักใจเชื่อComentarios


bottom of page