top of page

ลูกกอล์ฟเผย ไม่พร้อมลาบวช ยัน ชอบชีวิตทางโลกมาก วอนชาวด้อม wifey ตั้งสติ อย่าแย่งถือหมอน ชาวด้อม ท้วง ถ้ามีสติ จะมาตามตั้งแต่ต้นมั้ย?

ลูกกอล์ฟเผย ไม่พร้อมลาบวช ยัน ชอบชีวิตทางโลกมาก วอนชาวด้อม wifey ตั้งสติ อย่าแย่งถือหมอน ชาวด้อม ท้วง ถ้ามีสติ จะมาตามตั้งแต่ต้นมั้ย? เจ้าตัว งดตอบโต้ เพราะสู้กี่ครั้ง ก็แพ้

#สำนักข่าวไทยเลิฟComments


bottom of page