top of page

ลูกกอล์ฟโต้ข่าว ไม่ใช่อินฟลูจากไทย ที่โดนรีดเงิน 27,000 ปอนด์ จากเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ลอนดอน

ลูกกอล์ฟโต้ข่าว ไม่ใช่อินฟลูจากไทย ที่โดนรีดเงิน 27,000 ปอนด์ จากเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ลอนดอน เผย เหตุการณ์แบบนี้ ไม่น่าจะเกิดที่ไหนได้ในโลก ลั่น โดนเจ้าหน้าที่ค้นรถจริง แต่ รอดเพราะไม่ได้ทำอะไรผิด นอกจากกินบวบในรถ ย้ำ คนเรากินบวบไม่ผิด ถ้ากินให้ถูกที่ถูกเวลา #สำนักข่าวไทยเลิฟOpmerkingen


bottom of page