top of page

ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน ควรได้สิทธิ์ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน อย่างถูกกฎหมาย

คนสองคนที่รักกัน อยากใช้ชีวิตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน ควรได้สิทธิ์ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน อย่างถูกกฎหมาย เราไม่ได้ขอมากกว่า หรือ น้อยกว่า แค่ขอในสิ่งที่กฎหมายให้คุณ โดยคุณไม่เคยต้องร้องขอ เราแค่ขอให้ได้สิทธิ์ “เท่ากันกับคุณ” ง่าย ๆ แค่นั้น จะรอวันที่ #สมรสเท่าเทียม เกิดขึ้นที่ไทย


コメント


bottom of page